Trening Skogly, Vilde Lereim Storli 16. august 2017

Veivalgtest fra Bedrifts-o-løp, Tibor Vári 17. august 2017

OBIK P20, Terje Mathisen 17. august 2017

Løype Tobroåsen, Thomas Natvig Årstad 18. august 2017

Downhill-O, Bojan Blumenstein 13. august 2017

HL Lang, Bojan Blumenstein 12. august 2017

Postplukk Frikstad, Sebastian Daland 17. august 2017

Moment-o Frikstad, Marianne Andersen 17. august 2017

Moment Frikstad, Ståle Gjelsten 17. august 2017

Hovedløpet lang, Mari Eidsmo 12. august 2017